50-års jubileum IS

 

JUBILEUMSSEMINAR

SOSIALT ARBEID OG SAMHANDLING I PERSPEKTIV


Sted:   Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus

Tid:     Fredag 16. august 2019 kl. 1000 – 1445


Formålet med seminaret er å markere at det nå er 50 år siden de første sosionomene ble uteksaminert i Stavanger. Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger vil derfor markere dette med et fagseminar om utvikling, status og framtid for sosialt arbeid i Norge.

Målgruppen er alle med interesse for praksis og forskning innenfor sosialt arbeid.1000 – 1030    Institutt for sosialfag – dagens situasjon og tanker om framtiden.

                        Einar Engebretsen, Instituttleder


1040 – 1120    Utviklingen av sosialt arbeid som praksisfelt og forskningstema.

                        Irene Levin, soionom/professor em. i sosialt arbeid, OsloMet


1120 – 1140    Pause


1140 -  1220   Lovkravet om faglig forsvarlig virksomhet – mulighetsrom eller tvangstrøye

                        i barneverntjenesten.

                        Jo Kittelsen, jurist/master i helseadministrasjon/assisterende direktør i Statens helsetilsyn


1220 – 1300    Sosialt arbeid som tverrfaglig arbeidsfelt – utdanningsbehov og

                        holdningsskaping i arbeidet med å redusere vold mot barn.

                        Geir Sverre Braut, spesialist i samfunnsmedisin, professor ved UiS


1300 – 1345    Enkel lunsj


1345 – 1430    Plenumssamtale: «Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold».

                        Samtalen ledes av sosionom/sosiolog og tidligere fylkesmann Tora Aasland.

                        Paneldeltakere: Geir Sverre Braut, Irene Levin, Jo Kittelsen og Ingunn T Ellingsen, professor i sosialt arbeid UiS.


1430 – 1445    Avslutningshilsen

                        Rektor Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, professor i økonomi


 

Registreringsskjema