FødselsFestivalen2019. Kvinners røst

Velkommen til "FødselsFestivalen2019, kvinners røst" på Union Scene, Drammen den 15 september 2019

En konferanse for alle som er interessert i kvinnehelse og fremtidens svangerskaps- fødsels- og barselomsorg. I en tid der kvinner og familier lider under en gigantisk omorganisering og sentralisering av føde- og barseltilbudet i landet vårt, er det på tide å stå sammen og finne løsninger.

FødselsFestivalen inviterer til en engasjerende dag der vi vil få høre kvinners egne historier, jordmødres erfaringer og forskning fra dagens omsorg.

På programmet:

Professor og jordmor Mirjam Lukasse har forsket på kvinner og vold i forskjellige settinger. Hun vil intervjue Parshang Aminian; en kvinne som har opplevd vold fra partner gjennom svangerskap og barseltid- hvordan oppleves fødsel og barseltid hos kvinner som har blitt/blir krenket? Hva gjør det med kvinnen og barnet og deres forhold? (les mer om Parshang under presentasjonen av foredragsholderne)

Landsforeningen 1001 dager ved Lena Yri Engelsen kommer for å snakke om sårbarheten hos gravide og barselkvinner; tar vi godt nok vare på de blivende og nybakte mammaene i landet vårt? 

Jordmor Marit Stene Severinsen vil gi oss et innblikk i prosjektet  "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula".  som Oslo universitetssykehus startet høsten 2017. Dette prosjektet videreføres i Drammen fra høsten 2019.

Ingeborg Hjelt Kramprud, Victoria Oppegaard Berre og Marthe Berg Reffhaug vil alle dele av sin erfaring fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Jordmødrene Jacqueline Vejlstrup og Lea Mejdahl Petersen er begge medlemmer av jordemoderkollektivet Roskilde Fødeklinik i Danmark. De vil fortelle om hvordan de opplever og erfarer sin hverdag.

Jordmødrene Camilla Särnholm og Karin Gustavsson fra Huddinge sykehus, Stockholm vil fortelle om sin erfaring etter 1 år med Caseload midwifery care-modellen. (Modellen innebærer kontinuitet i oppfølgingen fra samme jordmor)

Les mer om foredragsholderne her og se oppdatert program her : https://www.jordmorteamet.no/konferanse-1

Konferansen i år, som i fjor, vil bli ledet av herlige Jon Schau på Union Scene i Drammen, et fantastisk lokale som ligger på Union Brygge med utsikt over elva og Bragernesåsen. Omgivelsene skaper en herlig atmosfære som passer perfekt til temaene vi diskuterer;

Vi ønsker forandring og vi ønsker å lære! Er du med? 


Foto: (av nyfødt baby i mammas armer) Eva Rose. 

Registreringsskjema