Innspillsmøte om kulturminnestrategi for Bergen kommune

Byråd for byutvikling inviterer til møte om Bergen kommunes Kulturminnestrategi. Fagetaten har nå levert sitt forslag og byrådet skal legge denne frem til behandling for bystyret før sommeren. Forslag til Kulturminnestrategi er del 1 av Byantikvarens arbeid med kulturminneplan for Bergen kommune. Byråden ønsker å invitere til diskusjon om forslaget til strategi og om verdien av kulturminner når vi skal utvikle den aktive og attraktive byen med kvalitet, identitet og særpreg.

Innspillsmøtet vil finne sted 26.04.2019 på Litteraturhuset i Bergen fra kl 09-12.

Kaffe serveres fra kl 08.45. Programmet begynner presist kl 09.

FORELØPIG PROGRAM

09:00

Innledning v/ Byråd Anna Elisa Tryti


Presentasjon av strategien v/ fagetaten


Korte innlegg - perspektiver på strategien

10:00

Gruppearbeid


Drøfting i plenum

11:50

Avslutning og veien videre

 

Målet med innspillmøtet er å få løftet frem fordeler og ulemper med forslaget sett i sammenheng med hvordan vi skal utvikle Bergen til en aktiv og attraktiv by.

Det forventes at deltakerne setter seg inn i fagnotat og forslag til strategi før møtet.

Lenke til dokumentene finner du her:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/2263/article-161249

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon