Innspillsmøte om arkitekturstrategi for Bergen kommune

Byråd for byutvikling inviterer til møte om Bergen kommunes Arkitekturstrategi. Fagetaten har nå levert sitt forslag til Bergens byformings- og arkitekturstrategi, ARKITEKTUR +  og byrådet skal legge denne frem til behandling for bystyret før sommeren. Byråden ønsker å invitere til diskusjon om forslaget til strategi og bruk av arkitektur som verktøy for å skape en aktiv og attraktiv by.

Innspillsmøtet vil finne sted 26.04.2019 på Litteraturhuset i Bergen fra kl 13-16.

Kaffe serveres fra kl 12.45. Programmet begynner presist kl 13.

FORELØPIG PROGRAM

13:00

Innledning v/ Byråd Anna Elisa Tryti


Presentasjon av strategien v/ fagetaten


Korte innlegg - perspektiver på strategien

14:00

Gruppearbeid


Drøfting i plenum

15:50

Avslutning og veien videre


Målet med innspillmøtet er å få løftet frem fordeler og ulemper med forslaget sett i sammenheng med hvordan vi skal utvikle Bergen til en aktiv og attraktiv by.

Det forventes at deltakerne setter seg inn i fagnotat og forslag til strategi før møtet.

Lenke til dokumentene finner du her:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/2263/article-161249


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon