Klima som risiko for norsk økonomi

DNB og Norwegian Energy Solutions inviterer til seminar i DNB Arena 22. mai 08:30 – 12:00.

I følge Eldar Sætre står olje- og gassnæringen ovenfor en tillitskrise, og som en følge av det må industrien ta tydelige grep for å oppnå endringer i utslipp og forurensning. Hvordan vil dette påvirke Equinor sine fremtidige kontraktstildelinger og er det lokale næringslivet forberedt på hva dette vil bety for dem? Vi har invitert en rekke nøkkelpersoner i næringslivet som skal løfte disse spørsmålene i løpet av seminaret, og det legges også opp til en politisk paneldebatt. Denne innledes med 5 minutters innlegg av lokale politiske representanter som presenterer deres syn på balanseringen av oljeproduksjon og klimatiltak i Norge. Paneldebatten vil bli ledet av tidligere NRK kommentator, Toril Våland.

Program 
08:30 Registrering
09:00 DNB v/Banksjef Gry Berit Lundal og CEO  Egil Aanestad Norwegian Energy Solutions ønsker velkommen
09:10 Transforming the NCS to deliver sustainable value for decades» Equinor v/Vice President Philippe F. Mathieu
09:30 "Betre handtering av Klimarisikoutvalet - Ei oppsummering av Klimarisikoutvalet sitt arbeid" UiS v/ Klaus Mohn
09:50 "Kan kapitalen redde klimaet?" DNB v/Divisjonsdirektør for samfunnsansvar og næringspolitikk Kaj-Martin Georgsen
10:10 «Videreutvikling på norsk sokkel - i et klimaperspektiv» IKM v/CEO Ståle Kyllingstad
10:30 Pause
11:00 Introduksjon politikere

  • Kari Nessa Nordtun, AP
  • John Peter Hernes, H
  • Pål Morten Borgli, FRP
  • Eirik Faret Sakariassen, SV

11:20 Paneldebatt
12:00 Lunsj

Velkommen!

I perioden 21. - 25. mai arrangerer vi DNB Uka Stavanger. Programmet er spekket med interessante og morsomme aktiviteter som passer for alle. Klikk her for fullt program.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon