Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande? Kurs i Helsepedagogikk

Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande? 


Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk (12. 19. og 26. september 2019, 09.00 – 15.00) kor du vil få tips og råd for å skape gode møter mellom brukarar og helsepersonell. Vi skal mellom anna snakke om korleis vi kan fremje helse og meistring, kva som skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.


Målgruppe: Kurs i helsepedagogikk er ein del av FOUSAM sitt kompetansetilbod innan helsepedagogikk/kommunikasjon.

Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

 

Arrangør:

FOUSAM ved fagleg nettverk læring og meistring.

Se www.forusam.no for meir informasjon om dei andre helsepedagogiske tilboda.

Praktisk informasjon
Sted: Rehabiliteringssenteret Stord
Startdato: 12.09.2019 kl. 09:00
Påmeldingsfrist: 03.09.2019 kl. 23:59
Lønningsåsen 9
Stord
5417
Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Emy Kirkhus Dale
Telefon: 52732940/52732882
emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon