MUSIKALSYMPOSIUM 2019

Musikkteaterforum,  Heddadagene og Musikkteaterhøyskolen inviterer til 2 dager MUSIKALSYMPOSIUM 13. og 14. juni. 

Dagene fylles med samtaler og debatter med fokus på utfordringer og muligheter i Nordisk Musikkteater, og virker som en møteplass for alle som arbeider innen det musikkdramatiske scenekunstfeltet.


FAGPROGRAM 13. juni 2019    

kl. 09.00 - 10.45    Fokus Rekruttering     

Panelleder: Christian Winther Farstad/BI    

Panel: Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen, Tore Myklebust - produsent Starworks AS, Mia Nerenius - casting coordinator/musikal ved GöteborgsOperaen/SE.  

  

Pause: 15 min    


kl. 11.00 - 12.30    Merging the arts of song and dance    

Foredraget bygger på forskningsarbeid ved MTHS: https://journals.hioa.no/index.php/information/search    

Foredragsholdere: Johanne Karen Hagen - studieleder og førstelektor i sang, Anne Cecilie Rødsjø Kvammen - Førstelektor i sang og FOU koordinator.     


Lunch: 12.30 - 13.30    


Kl. 13.30 - 16.00     Musikkdramatikkens samfunnsøkonomiske muligheter og betydning     

Panelleder: TBA    

Innledere + panel:     

Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK:  Musikalens utvikling av Fredericia     

Erik W. Jacobsen - Menon Economics/NO: Musikkdramatikk i perspektiv: Verdiskaping, ringvirkning, samfunnsutvikling.     

Catharina Roos Bilsbak - programsjef NOSO/NO: Kulturturisme.    

Panel: Grunde Almeland - Venstres repr. i familie og kulturkomiteen/NO, Atle Halstensen - kunstnerisk ansvarlig Scenekvelder/NO


Kl. 16.00      Mingel og takk for i dag    

    

FAGPROGRAM 14. JUNI 2019     

09.00 - 09.45    Frokostsamtale: Nordic Network for development of new musicals     

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO    

Panel: Rob Hartman - produsent Fredericia Teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO.     


09.45 - 11.30    Arbeidsverksted: MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF     

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO     

Panel: opphavere, mentor(er)    

Visning: scenekunstnere, musiker(e)     


11.30 - 12.30    Lunch


Kl. 12.30 - 14.15    Politisk korrekt kulturliv/scenekunst     

Debattleder: TBA    

Panel: Anki Gerhardsen - Kulturjournalist/NO, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK, Yvonne Rock - TYP Kulturkapital/SE, Bengt Bauler - PERSE/SE.     


Pause 15 min    


14.45 - 15.00    Kunstnerisk innslag 

15.00 - 17.00    Musikalproduksjon i fremtiden    

Debattleder: TBA    

Panel: Johan Storgård - ACE production, FIN, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE.     


17.00     Mingel og Takk for i dag    

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Antall
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Stilling
 *
 *