Stabilizing the Earth med Nir Salomon

EVU inviterer i samarbeid med Høyskolen Kristiania til kurs med Nir Salomon 11.-12. mai

Irritabel tarmsyndrom (IBS - Irritable bowel syndrome) er en vanlig sykdom som rammer anslagsvis 10-20% av befolkningen. Med andre ord er det et stort problem - for hver enkelt det gjelder og for samfunnet. Årsaken til IBS er ukjent. Sykdommen er godartet, hvilket betyr at den ikke antas å medføre økt dødelighet. Likevel er det mange som opplever redusert livskvalitet. Det sentrale symptomet ved IBS er mageplager. I tillegg assosierers sykdommen med en rekke tilliggende symptomer som uforklarte muskel og leddsmerter, fatigue (utmattelse) og nedstemthet. Dette kurset vil gi deg oppdatert kunnskap om hvordan du kan hjelpe disse pasientene best mulig. Nir Salomon har over mange år spesialisert seg på mage- tarmlidelser og har et brennende engasjement for en helhetlig behandling av IBS. Han vil også å ta for seg behandling av IBD (inflammatoriske tarmsykdommer).


Nir Salomon presenterer selv kurset slik:

This approach integrates the biological, physiological and energetic aspects of the digestive system into a comprehensive medical model which can be effectively used in the clinic as well as a foundation for investigational research.After returning from my extensive internship in the gastroenterology department at Chengdu University of TCM, I realized that the differential diagnosis for IBS found in both traditional and more modern text books were lacking.  Although these texts offer a simple symptom-based approach and diagnosis/treatment according to TCM syndromes, the texts do not include the vast knowledge of the pathophysiology and disease course obtained through conventional medical diagnostic tools and scientific studies. Therefore, I decided to establish the Integrative Gastroenterology unit in Sheba Medical Center, to find a way to integrate the knowledge from both worlds into one model.  

 

This course provides:

  • An in-depth view of the conventional pathology and patho-physiology of IBS including understanding medical examination, current pharmaceutical treatments and more.  
  • Learning the Chinese medicine view of these pathologies and their main underlying mechanisms  including energetic and emotional aspects of the disease.  This goes beyond regular TCM  syndromes to a much deeper into the real energetics and holistic view that Chinese medicine provides.
  • Learning a new integrative differential diagnosis for IBS.  Clearly understanding the connection  between conventional findings and their energetic TCM correlation.
  • Treatment strategies including effective acupuncture combinations and points and simple herbal remedies that can be easily used by practitioners who are not fully learned in herbal medicine.
  • Case studies.

Kurset streames live (ikke opptak). Vi håper at dette kan bidra til at flere har mulighet til å delta.

 

Vi oppfordrer dere som ønsker å delta på kurset om å melde dere på innen den oppgitte fristen. Vi er avhengige av å vite at kurset går i økonomisk balanse for å kunne avholde det. At dere viser interessen tidlig er derfor til stor hjelp for oss.


Velkommen på kurs!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon