Fagsamling for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg

Velkommen til koordinatorsamling på Oslo Kongressenter 26. og 27. september 2019!

Arrangør: Verdighetsenteret 

God eldreomsorg er avhengig av et aldersvennlig samfunn. Hvordan skape et aldersvennlig Norge, og hva er frivillighetens plass i dette arbeidet?

Frivillighet Norge, Norges Frivilligsentraler og KS deler sine tanker rundt dette. Dere skal så være med å stake ut kursen for et aldersvennlig samfunn gjennom en workshop som vil gi verdifulle innspill i en viktig prosess, og ikke minst gi dere inspirasjon i arbeidet med frivillighet i eldreomsorgen.

På fagsamlingen kan dere blant andre møte leder av rådet for et aldersvennlig Norge, Trude Drevland. I en samtale på scenekanten spør forfatteren Kjartan Brügger Bjånesøy, forfatter av den kritikerroste boken «Kjære pappa – Vi er andre menn no», hva det gjør med oss å se våre foreldre bli gamle. Og hvilke tanker gjør vi oss rundt egen alderdom? På programmet står også skuespiller og sanger Kari Onstad (DJ Grandma) og Kirsten Koht, som har jobbet med utvikling av frivillighet i over 30 år. Samlingen byr også på erfaringer fra lokale prosjekter til inspirasjon.

Disse to dagene i Oslo sitter ekspertene i salen. Det må vi benytte oss av! Har du en utfordring i din arbeidshverdag som koordinator som du ønsker å få hjelp til å løse? I en spennende nettverksøvelse etter modell fra Center for frivilligt socialt arbejde i Danmark skal dere hjelpe hverandre til å komme et steg videre.

Se hele programmet her: https://www.verdighetsenteret.no/wp-content/uploads/2019/08/Program_fagsamling_2019.pdf

 

Kursavgiften inkluderer to konferansedager, pausebevertning og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.


Bli med på felles middag! Dette er en flott mulighet til å hygge seg med gamle bekjentskaper, og å bli kjent med flere som jobber innen samme fagfelt. Dette er et eget arrangement og påmelding kan gjøres her:

 https://www.deltager.no/felles_middag_-_fagsamling_for_frivillighetskoordinatorer_eldreomsorg_26092019 


 

Registreringsskjema