Sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv


Fagdag - Sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv

Lokal sikkerhetspsykiatri HMR er stolte og glade over å kunne invitere til fagdag med temaet sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv. Fagdagen vil vise ulike sider og utfordringer innen fagfeltet sikkerhetspsykiatri, og ulike samarbeidsparters roller.

Målgruppe: Fagdag for ansatte i psykisk helsevern i spesialist og kommunal helsetjenesten. Spesielt rettet mot ansatte som arbeider med pasienter som er dømt til behandling og/eller sikkerhetspasienter. 

Forhåndskunnskap: Ingen krav til forhåndskunnskaper, men det er en fordel at deltakere har erfaring fra sikkerhetspsykiatri. 

Program 

Konferansier: Tore Schytte

09:30 – 10.00 Registrering

10:00 – 10:10 Velkommen v/ klinikksjef Karl-Arne Remvik

10:10 – 11:00 Sikkerhetspsykiatri i et samfunnsperspektiv v/ Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist
Psykiater og mangeårig overlege ved regional sikkerhets-avdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Rosenqvist har ar-beidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og mangeårig leder av Den Rettsmedisinske Kommisjon og psykiatrisk gruppe i DRK. Hun har tidligere publisert Rettspsykiatri i praksis (2004) sammen med psykolog Kirsten Rasmus-sen. Psykiater ved Ila.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Påtalemyndighetens rolle v/ Ingvild Thorn Nordheim
11.45 – 12.15 Kontrollkommisjonens rolle v/ Mette Nyland

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Etikk, tvang og opplevde krenkelser v/ Marit Svindseth

13.45 – 13.55 Pause

13.55 – 14.55 ERM - Early Recognition Method v/ Frans Fluttert
14.55 – 15.20 Rehabilitering av sikkerheitspasientar Andreas Kjerstad,
«Rett pasient på rett plass til rett tid» Eva Eidset og Perny Oksnes
15.20 – 15.30 Oppsummering

Frans Fluttert: ERM – early recognition Method ersatter TERMA/MAP.

Kursavgift Kr 200,- som inkluderer lunsj.

Påmelding skjer i feltet under og senest 6. mai

Du må betale med kort og mottar i løpet av kort tid, bekreftelse og kvittering i eposten du registrerer.

Du kan  samtidig melde på og betale for inntil 5 andre

Det er ikke anledning til å få tilsendt faktura.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon