Shotocup - sen påmelding

Velkommen til Shotocup i Lierbyen flerbrukshall 31.mars!(Obs - her stod det tidligere Tranby, Lierbyen er riktig :) )

Stevnet starter kl 10.

Påmeldingsfrist er flytter til 20.mars da det viser seg at invitasjonen ikke har kommet frem til alle.


Klasser. Det deles opp etter følgende:

1. Kjønn

2. Grad

3. Alder. Barn er t.o.m. 12 år.

Det vil kunne bli gjort sammenslåinger av klasser dersom dette er nødvendig for å kunne avvikle klassene. Dette avgjøres i samarbeid med hoveddommer.

Lagkata: Dersom du skal melde på et lag i lagkata er det en fordel å gjøre dette separat. Hvert lag skal kun meldes på én gang (hver person på laget trenger altså ikke melde seg på, det holder at én gjør det).

Fylles da ut slik:

"Fornavn" = fornavn på alle tre deltagere
"Etternavn" = klubbnavn
Eksempel:
Fornavn: Ole, Dole, Doffen
Etternavn: Kvakk Karateklubb


Kontingent er 150 kr per individuelle klasse, mens kontingent for katalag er 250 kr. Det vil være åpent for ettepåmelding men prisene vil da stige med 50 kr/klasse. (Påmeldingen vil være stengt en kort periode mellom ordinær påmelding og etterpåmelding)


Det vil ikke være mulig med påmelding etter 26.mars. Dette for at vi skal kunne planlegge og utføre stevnet på en god måte. Vi ber derfor klubbledere sørge for at alle som ønsker å delta, har meldt seg på senest 26.mars.


Alle utøvere må være på plass i god tid. Dersom du kun skal være med i kumite er det greit å komme kl 11. Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl 16.00 men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling for de yngste i kata (og om tidskjemaet tillater også kumite) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles. Trekningslister vil bli hengt opp i hallen. 

Det blir vanligvis tatt bilder og film under stevnet og at man må regne med at dette vil deles på sosiale medier. Vi ber imidlertid alle ta hensyn spesielt med tanke på barn, og evt be om tillatelse før video/foto av enkeltindivider publiseres.


Legg merke til at dette ikke er den samme hallen som vi har brukt i det siste!


Vi sees!

Mvh

Marienlyst Karateklubb

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon