Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Stjørdal


Kursansvarlig: Bjørn Arve Øvereng 

Kurssted: Quality airport hotel Værnes - Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal.

Tidspunkt: 16.aug, 2019  kl. 09.00 - 16.30.

Pris: 2.000,- kr.
        

For mer informasjon: Bjørn Arve Øvereng. E-post: bao@skogkurs.no, tlf: 950 97 408.

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å bli godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.


 

Registreringsskjema