Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Stavanger


Kursansvarlig: Arve Aarhus

Kurssted: Hiorthuset: Kiellandsstien 26, 4045 Hafrsfjord.

Tidspunkt: 8 juni, 2019  kl. 10.00 - 18.00

Pris: 2.300,- kr.   

For mer informasjon: Arve Aarhus, tlf: 47750258  E-post: aaarh@online.no

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å bli godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.


 

Registreringsskjema