JEGERPRØVEKURS LANGHELGER AUGUST

Strand Jeger og Sportsfiskerlag
JEGERPRØVEKURS LANGHELGER – AUGUST 2019


Kurs kveld 

Tid 

EMNE I JEGERPRØVEBOKEN 

INSTRUKTØR 

Fredag 16.08
18.00- 21.00

Samling 1 - 3 timer, Modul/Kapittel 1:
- Innledning om kurset og presentasjon
- Jakt og holdninger
- Regler for human og sikker jakt
- Grunnprinsipper for human jaktutøvelse 

Ståle Kristiansen

Lørdag 17.08
09.00- 15.00 

Samling 2 - 3 timer, Modul/Kapittel 2:
- Våpen – sterke krefter
- Våpen - ansvar og krav
- Regler for sikker jaktutøvelse
- Våpenets oppbygging og funksjon
- Ammunisjon – sikkerhetssoner
- Krav til jaktammunisjon
- Skyteteknikk 

Samling 3 – 3 timer Modul/Kapittel 3 + 4:
- Human og sikker jakt i praksis
- Feltløype

Ståle Kristiansen

4

Søndag 18.08
09.00- 15.00

Samling 4 – 6 timer Modul/Kapittel 3 + 4:
- Hagleskyting
- Rifleskyting


Ståle Kristiansen

5

Fredag 23.08
18.00- 21.00

Samling 5 - 3 timer (e-læring), Modul/Kapittel 5:
- Artskunnskap 

Ståle Kristiansen
E-læring

6

Lørdag 24.08
09.00- 15.00

Samling 6 - 3 timer, Modul/Kapittel 6:
- Lover og forskrifter
- Bakgrunn for og regulering av jakta
- Aktuelt lovverk og forskrifter

Samling 7 - 3 timer , Modul/Kapittel 7:
- Jaktformer
- Aktuelt lovverk og forskrifter

Ståle Kristiansen
E-læring

Søndag 25.08
09.00- 15.00

Samling 8 - 3 timer, Modul/Kapittel 8:
- Aktuelt lovverk og forskrifter
- Ettersøk og holdninger
- Ettersøk av skadet hjortevilt
- Ettersøk av skadet småvilt 

Samling 9 - 3 timer, Modul/Kapittel 9:
- Håndtering av felt vilt
- Behandling av felt hjortevilt
- Behandling av felt småvilt og fugl
- Hvordan kommer jeg meg på jakt?

Ståle Kristiansen

8

Torsdag 29.08
17.00 – 19.00

Eksamen på Ryfylke Læringssenter, Jørpeland.

 


MERK KURSTED ER SKYTEBANEN I NORDMARKA!

Pris
2500,- Ikke medlem, per deltaker u/bok.


2900,- Ikke medlem, per deltaker m/bok. 

Prisen inkluderer 1 års medlemskap i Strand Jeger og Sportsfiskerlag.
Eksamensgebyr på 300,- kommer i tillegg.

Andre opplysninger 
Det kan være lurt å gå inn på sidene til NJFF. Her finner du mye informasjon om jegerprøven. I tillegg har du muligheten til å teste egne kunnskaper. E-Modulene finner man på linken under: www.nacl.no- http://www.trainingportal.no/kurs/njff/content_frameset.html

Deltakere under 18 år, må levere erklæring fra foresatte på at de kan delta i skyte opplæring. Denne erklæringen kan leveres senest 2. kurskveld. Dato for eksamen er pr. dag dato ikke satt. Vi tilbake til i løpet av kurset med endelig dato.

Opplæring i jakt og fangstDen som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Viktig, du må melde deg på eksamen:Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr
Det er et absolutt krav at alle kandidater må registrere seg selv med navn, adresse, personnummer, e-post og telefon før de kan avlegge eksamen. Etter registrering får kandidatene tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge seg inn på «Min side» 

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon