Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Flå


Kursansvarlig: Dagh Bakka

Kurssted: Jakt- og fiskesenteret, Vikberget, 3539 Flå.

Tidspunkt: 3. aug, 2019  kl. 10.00 - 18.00

Pris: 2.300,- kr.   

For mer informasjon: Dagh Bakka, tlf: 950 87 195  E-post: db@skogkurs.no

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å bli godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.


 

Registreringsskjema