Vi sees Open Water - Veierland Strekka

OpenWater - Veierland  Strekka er en svømmekonkurranse på 1300 m i saltvann. Starten går fra Vestgården Brygge på  Veierland  kl. 14.00  lørdag 20.juli. Det er fellesstart. 

Denne dagen er det også Regatta Veierland rundt. Felles premieutdeling på Dagros kafé ca kl. 17.00.

12 års aldersgrense. Du må være født 20.juli 2007 eller tidligere for å kunne delta.

Sjekk ut

 http://www.visees.no for oppdateringer og nyheter.
Registreringsskjema