BSK: Sem & Johnsen-rennet

Bærums Skiklub innbyr herved til

Sem & Johnsen-rennet 
Lørdag 26. januar 2019 i Kirkerudbakken Skisenter.

SSL for klassene 8 år og yngre til 10 år
SL for U11, U12, U14 og U16 

NB. Separate årsklasser for det som vanligvis er U12, dvs. egen U11-klasse for dem som er født i 2008, og U12 kun for dem som er født i 2007.
 
Utdeling av startnummer fra: Kl 08:00- 09:00 for klassene 10 år og yngre
                                             Kl 1100- 1200 for klassene U11 - U16.
Numrene hentes klubbvis på rennkontoret i klubbhuset.

Info klassene 10 år og yngre SSL:
Lagledermøte: Kl 09:35 i målområdet
Besiktigelse: KL 09:00-09:30 med synlig startnummer
Rennstart: KL 10:00        

NB. Skiforbundets regler krever at alle utøvere U10 og yngre i SSL må ha hjelm med harde ører, men den trenger ikke være FIS-godkjent. Vi kommer imidlertid ikke til å nekte løpere som ikke har hjelm med harde ører start i rennet. Foreldre som skal kjøpe ny hjelm anbefales å kjøpe hjelm med harde ører.

Det er heller ikke tillatt å tråkke opp dersom man har uhell eller misser en port. Utøverne kan fortsette å kjøre løypen uten å tråkke opp.

Info klassene U11 og oppover SL:
Lagledermøte: Kl 12:35 i målområdet
Besiktigelse: Kl 12:00 til 12:30 med synlig startnummer
Rennstart: Kl 13:00

Det blir kortstaur for U11-U12, langstaur for U14-U16.
                                                           
Uavhentede premier blir ikke ettersendt
Resultatlister: Disse vil bli lagt ut på http://bsk.idrett.no/Alpint.html

Rennleder: Dag Rune Langehaug

TD: Martin Synstad Andersen
 
 
Portvakter: Alle deltagende klubber bes også om å ha tilgjengelig personer som portdommere. Antallet bestemmes iht antall deltagere fra klubben. Det er fint om dette avtales internt i klubbene med aktuelle personer på forhånd.
Annet: Vennligst påse at startnummer blir innlevert etter endt kjøring. Manglende startnummer blir krevd erstattet med kr. 350. Skulle vær- og /eller snøforhold tilsi det, forbeholder BSK seg retten til å utsette, evt. å måtte avlyse rennet.

Etteranmelding i sekretariatet senest 1 time før rennstart, kr. 280,-  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon