Enjoy dansekurs våren 2019

Velkommen til Enjoy Danseklubb for sesongen våren 2019


Enjoy Danseklubb er en av Norges største danseklubber innen dansegrenene Freestyle, Disco og Slow/Jazz/Moderne med et bredt tilbud i danseundervisning fra nybegynnere til elitedansere.

Klubben har eget studio i Idrettens hus, Strømsveien 80 på Strømmen. Gratis parkering på parkeringsplass rett utenfor inngangsdøren.

Enjoy har mange aktive konkurransedansere, med gode prestasjoner i Norge og utlandet. Deltagelse i konkurranser er frivillig, og dansere må gjerne følge undervisningen kun for trening og danseglede!

Enjoy Danseklubb er et idrettslag registrert under Norges Idrettsforbund. Klubben drives på dugnad av foreldre, og alle inntekter benyttes uavkortet til å gi et best mulig tilbud til våre dansere.

Timeplanen finner dere på vår hjemmeside: www.enjoydans.com
Trenger du veiledning for hvilket kurs som passer? Ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Nytt denne sesongen er at alle grunnkurs er utvidet fra 45 til 60 minuttet.
Hip Hop er flyttet til mandag, mens nybegynner kurs for jazz og moderne blir på tirsdag.
Vi tilbyr nå grunnkurs i DISCO! Og dette kurset går på torsdager.

Kursstart og varighet våren 2019

Grunnkursene starter i uke 4 ( f.o.m mandag 14 januar ) og avsluttes i uke 25 (tom torsdag 20/6)
Alle andre kurs starter i uke 3 ( f.o.m 7 januar. ) og avsluttes i uke 25 ( tom torsdag 20/6)

Prøveuke:

For alle kurs er det mulig å prøvetrene i uke 3 og 4 for nye dansere. Oppmøte etter dette kreves at kursavgift er betalt. Enjoy forbeholder seg retten til å avvise dansere fra undervisningen hvis kursavgiften ikke er betalt etter prøveuken.

Påmelding

Påmelding er bindende, og kursavgifter vil dessverre ikke bli refundert ved sykdom eller annet fravær.
Hvilke kombinasjoner som gjelder fremkommer ved påmelding.

Søskenrabatt:

Det gis søsken rabatt ved felles påmeldelse. Ved separate påmeldinger kan ikke rabatt gis. Det gis 20% på sluttsummen på påmeldingen. Kode fåes ved henvendelse til styret@enjoy-danseklubb.no før registrering.

Medlemsavgift:

Alle dansere må i tillegg til kursavgift betale en medlemslisens på 200 kr til klubben pr år. Dette beløpet dekker kontingent til Akershus idrettskretts, og dansernes forsikring gjennom idrettsforbundet. Medlemslisensen og påmeldingsgebyr på 70 kr legges automatisk til prisen ved påmelding av kurs.

Klubben oppfordrer også til at foresatte til å tegne et støttemedlemsskap i klubben. Medlemsskapet gir foresatte stemmerett ved klubbens foreldremøter hvor klubbens aktiviteter besluttes.

Generelt om kursene:

Enjoy danseklubb tar forbehold om endringer i ukeplan og kurssammensetning basert på antall dansere påmeldt . Ved for få påmeldte kan enkelte kurs slås sammen eller utgå. Innbetalt avgift vil i så fall tilbakebetales. Det er ikke undervisning i høstferien, samt fridager eller helligdager

Forsikring:

Alle medlemmer er forsikret på vei til, fra og under trening, konkurranser, kurs etc. iht Idrettsforbundets barne- og utøverforsikring hos Gjensidige. I tillegg har klubben egen ulykkesforsikring hos IF. Les mer her

Fotografering:

Som medlem i klubben godtas det at bilder og video av aktiviteter i Enjoys saler kan brukes i markedsføringssammenheng uten ytterligere tillatelse fra foreldre/foresatte. Dersom medlemmet ønsker å skjermes fra dette må det gis skriftlig beskjed til klubben. Eget samtykke skjema kommer etter påmelding til de som ikke tidligere har levert dette, og nye dansere.

Dugnader:

Som idrettslag er vi avhengig av litt dugnadshjelp fra foreldre. For våren er det planlagt følgende dugnader;

  • Rengjøring av klubbens lokaler. Lister settes opp. Nærmere info kommer
  • Bistand ved arrangement som workshops, juleavslutning, etc
  • 1-2 dugnader som gir inntekter til klubben. Etter ønske fra foreldre gis det anledning til å frita seg fra dette ved å innbetale forventet bidrag til klubben. Nærmere info om dette kommer når dugnadene iverksettes.

For foreldre utgjør dette ca. 3-4 dugnadskvelder i løpet av våren.

Vi ønsker alle dansere godt nytt år og velkommen til en ny sesong med mye danseglede og trening i et godt sosialt miljø! Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon