KUL:TUR Sommerleir - Uke 2


2019 - Uke 2

Her skjer påmelding og betaling til KUL:TUR Sommerleir - Uke 2 på Solbakken Folkehøgskole.

Nærmere info om oppmøte og pakkeliste vil bli tilsendt på e-post når det nærmer seg avreise.

Vi gleder oss til å se deg til sommeren!


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Kjønn
 *
Fødselsdato
 *
Skole
 *
Klassetrinn
 *
Klasse/kategori
 *
Annet (allergier, handikapp, romønsker osv.)
Foresatte (fullt navn)
 *
E-post adresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Telefon 2 (valgfritt)
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Jeg er inneforstått med at arrangementet er med forbehold om tilstrekkelig deltakelse. Leiravgiften vil bli tilbakebetalt i sin helhet dersom leiren ikke blir avviklet (avlysningsfrist 31. Mai 2019). Hvis leirdeltaker hindres fra å delta mindre enn 30 dager før leirstart refunderes ikke leiravgiften. Foresatte er også inneforstått med at de plikter å opplyse om eventuelle særegenheter ved det enkelte barn som det er nærliggende å tro at leirledelsen bør vite om.
 *
Hvor har du hørt om oss?
 *
Har du blitt vervet av noen? Oppgi evt. navn på person eller organisasjon her.
 *