Salsa 1 Intro - 4 ukers kurs torsdager på Tunga 2019

                                                                                                                                                                                                               

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt vårprogram for 2019.
Dette er siden hvor du melder deg på og betaler for kurset. 
(English text below)

Redusert pris:

- påmelding av par (gutt/jente) 
- student 
- repetisjon (det samme kurset i løpet av de siste 12 mnd.) 

Betalingsproblemer:
Last ned nyeste versjon av Java fra www.java.com. Dersom problem vedvarer, avvent en time eller to for å se om det har løst seg. Ev. ta kontakt med din kortleverandør. Andre henvendelser rettes til: 
kontakt@salsanortrondheim.no.
VIKTIG! 
TA MED UTSKRIFT AV BETALINGSKVITTERING OG STUDENTBEVIS.
Vi tar forbehold om ledig plass totalt og fordeling mellom kjønn. 

Stengt for single damer: 
Våre kurs blir aller best ved en jevn kjønnsbalanse. Prøv å allier deg med en dansepartner for parpåmelding. Skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epost adresse. Vi åpner for single damer så snart vi har nok single menn påmeldtPå vår nettside står det oppgitt når neste kursrekke er klar for påmelding.

Refusjon av kursavgift: 

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.

Kursdagen:

Bruk "innesko" i dansesalene og ta gjerne med drikkeflaske :)

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

Alle våre kurs har rullering av dansepartner. Erfaringsmessig vil dette gi best læringsutbytte.

English:
Welcome to SalsaNor Trondheim!
This is the page where you sign up and pay for the course.
Reduced price: 
- sign up as a couple (man/lady) 
- student 
- repetition (same course in the last 12 month) 
Payment problems:
We recommend that you download the latest version of Java from www.java.com. If the problem presists, please wait 1-2 hours to see if the issue has been resolved. Alternatively, contact your card supplier. Forward any other enquiries to: kontakt@salsanortrondheim.no
IMPORTANT! 
PLEASE BRING A PRINT OF THE RECEIPT AND STUDENT ID.
Note that sign up might become limited due to full courses or men/ladies imbalance.

Closed for single ladies: 
Is the sign-up limited for ladies or is the course full? Sometimes places become available due to cancellations or for other reasons. Ask to be put on the waiting list and the place could be yours. E-mail your name, e-mail address and mobile number to the contact person for the event. 

Refund course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.

At the course:

Please use "indoor shoes" in the dance room, and we recommend bringing a drinking bottle for water :)

Please note that in our classes we change dance partners continuously. Experience shows this practice is the most beneficial when it comes to learning and dance progression.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon