LÆREMIDDELFORFATTERE UNDER PRESS


Velkommen til heldagsseminar med Læremiddelutvalget med faglig påfyll og nyttige tips om NFFOs stipendordninger, bruk av normalkontrakten og inspirasjon til å skrive gode læreboktekster for barn og unge.


Det er spennende – og usikre – tider i den norske læremiddelbransjen. Høsten 2020 innføres Fagfornyelsen med nye læreplaner for alle fag og trinn. Samtidig er skolen midt inne i «det digitale skiftet». Stadig flere kommuner kjøper nettbrett til alle sine elever og ønsker digitale læremidler – ikke bare som et supplement til trykte lærebøker, men heldekkende, heldigitale læreverk. De store læremiddelforlagene satser tungt på å utgi både tradisjonelle papirbøker og heldigitale læreverk til reformen, og hundrevis av lærebokforfattere er i gang med utvikling av konsepter og tekster. Men det finnes ingen normalkontrakt for digitale utgivelser, og det ser ut til at ulike forlag vil velge ulike modeller for avlønning av sine forfattere. Hvordan kan vi sikre oss levelige arbeidsforhold, anstendig betaling og opphavsrett til våre åndsverk? Hvordan kan NFFO hjelpe oss med dette?


Læremiddelutvalget ønsker velkommen til et heldagsseminar hvor vi deler erfaringer og diskuterer situasjonen læremiddelforfattere står i. Vi håper å gi nyttige tips om NFFOs stipendordninger, søknadsskriving, bruk av normalkontrakten og inspirere lærebokforfattere.


Seminaret er gratis og åpent for alle lærebokforfattere. Alt du må gjøre er å gi en kort begrunnelse for hvorfor seminaret er aktuelt for deg. Frist for påmelding er onsdag 12. desember. Vi har dessverre ikke mulighet til å dekke reise og opphold. 

Vel møtt til seminar!

 

PROGRAM:

LÆREMIDDELFORFATTERE UNDER PRESS

Sted: Storsalen, NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2 
Tid: Lørdag 12. januar, kl. 10.00 – 15.00

10:00: Kaffe og te, mm.

11.00: Læremiddelutvalget i NFFO presenterer foreningen og arbeidet i utvalget 

11:15: Inspirasjonsforedrag: Hvordan skrive litterære tekster som også har et pedagogisk innhold 

Innledende ord ved Dagny Holm

Foredrag ved Bjørn Arild Ersland

Hvordan nå barn og unge, og hvordan skrive tekster som læreren kan bruke i klasserommet? Bjørn Arild Ersland bidro i NFFOs formidlingsserie Min metode om hvordan en sakprosaskribent arbeider når målgruppen er barn. 

12.00: Lunsj

13.00: Presentasjon av stipendordningene 

Marit Ausland, seniorrådgiver i NFFO

Presentasjon av stipendordningene, og tips til hvordan skrive en god søknad. 

13:30: Normalkontrakten på 30 minutter

Jan Terje Helmli / Anna Moxnes Stabell

Hva dekkes av normalkontrakten? Hva sier kontraktene om digitale læremidler? Hvordan kan NFFO hjelpe oss til å få til gode avtaler? NFFOs juridiske rådgivere gir en gjennomgang av normalkontrakten og svarer på spørsmål.

14:00 15 min. kaffepause

14.15: Norsk lærebokhistorie

Foredrag ved Dagrun Skjelbred

Om norsk lærebokhistorie og hvordan læreboka har vært brukt i Norge.

15:00 Avsluttende ord ved utvalget 


 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon