Jegerprøven - 2019 - kurs 3

Ta Jegerprøven på en uke hos Åsane JFF!

Jegerprøven på én uke, 5 samlinger. 

Alle våre kurs begynner en TIRSDAG og har følgende oppsett:


TIRSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30
ONSDAG:  UTEDAG på skytebanen fra KL. 17:30 – 20:30
ONSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 20:30 – 23:30
TORSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30
FREDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30
LØRDAG:  utedag på skytebanen m/EKSAMEN fra KL. 08:30 – 15:00


Om Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Åsane JFF avholder selv elektronisk eksamen. Denne tilgangen er delegert og tilrettelagt fra Bergen Kommune/Grønn Etat, som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen innen sin kommune. 

Den som skal gå opp til eksamen må betale en eksamensavgift til Miljødirektoratet (i tillegg til kurspris), samt at man må registrere seg som jegerprøvekandidat. Alle kandidater registrere seg som jegerprøvekandidat for å få tilgang til «Min side» og den elektroniske betalingsløsningen for jegerprøvegebyr. Det er et absolutt krav for å få tilgang til eksamen at alle kandidater registrerer seg og benytter den elektroniske betalingsløsningen. Informasjon om dette finner du på siden For kandidater.

Miljødirektoratet har laget et informasjonsskriv som veileder deg gjennom hvert steg. Informasjonsskrivet finner du på denne siden.


Læremidler

Det er utarbeidet flere lærebøker som blir brukt i forbindelse med jegerprøven:

1. Den nye jegerprøveboka (svart omslag). Denne selger vi for kr 420 under kurset.

2. Jegerprøven med Norges Jeger- og fiskerforbund (bilde av en person som holder opp en rype på coveret).

Du kan evt. kjøpe bøkene i bokhandelen/på nett, eller låne dem på biblioteket.

Du finner mer utfyllende informasjon om jegerprøven i vårt rundskriv om utøvelse av jakt, felling og fangst (se høyre marg). Tre av jegerprøvens ni samlinger finnes som e-læring, altså Internettbasert læring. Lenke til disse finner du i høyremargen.


Nyttige lenker:

- Kurslokalet finner du ved å klikke HER
- Ta en testeksamen, klikk HER (klikk på "For kandidater" og så "Ta en eksempelprøve nå"). Det anbefales på det sterkeste å trene på denne frem mot eksamen.


Registrering som jegerprøvekandidat og elektronisk betaling av jegerprøvegebyret

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som  være betalt, og registrert som

«betalt» på Miljødirektoratets konto før vi kan melde deg opp til eksamen.

Det er kun mulig å betale jegerprøvegebyret via Miljødirektoratet sin elektroniske

betalingsløsning.

Jegerprøvegebyret betales via «Min side». For å få tilgang til «Min side», må du først registrere deg fra kandidatsiden på jegerproveeksamen.no: www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater/

Klikk på knappen” Registrering som jegerprøvekandidat” for å gjennomføre registreringen.

OBS !! Viktig at du velger BERGEN som kommune, uavhengig av hvor du bor.

Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side» på: www.jegerprøveeksamen.no/logg-inn

Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen.

 

Betaling med bank/-kredittkort

Kort som kan benyttes er VISA og MasterCard. Det er ikke noe krav om at kortbetalers navn er det samme som kandidatens navn. Det er derfor mulig for foreldre å betale for sine barn.

Mer informasjon finner du på kandidatsiden på www.jegerproveeksamen.no

Lykke til med jegerprøven!


MELD DEG PÅ OG BETAL KURSET HER:


ved av melding og refundering av betaling vil det bli trekt et administrativt gebyr på 200 kr

Det vil ikke bli belastet noe for å flyttet \ endre kurs


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon