ACMP Norge - Halvdagsseminar i Trondheim

Nettverk for endringsledelse i Trondheim – kom og bli med!

  • Jobber du i Trondheim og er opptatt av og nysgjerrig på endringsprosesser? 
  • Hva skal til for å møte og håndtere endringer som berører virksomheter, ansatte og ledere? 
  • Vil du være med på å utvikle et fagmiljø som setter problemstillinger og praktiske grep for gode endringsprosesser i fokus? Bli med på vårt første møte 15.november kl. 08:30 – 12:00. 

På møtet får du høre om hva ACMP-nettverket gjør og tilbyr, og om standarden for endringsledelse som er utviklet av ACMP Global. Standarden er oversatt til norsk, og alle medlemmer har mulighet til å sertifisere seg i standarden.

I møtet vil du også få høre om endringsprosesser fra den trønderske virkeligheten:

  • Hvordan Skatteetaten endrer sin organisasjon med 6.500 medarbeidere, for å kunne levere godt på samfunnsoppdraget frem mot 2025. Omorganiseringsprosessen har gått over 2 år, og vi får høre Ann Kristin Chunnoo, fung.gruppeleder for avdeling Veiledning, fortelle om hvordan det har vært å jobbe i Skatt Midt-Norge – når hennes regionale arbeidssted nå opphører, og ledere og medarbeidere spres til landsdekkende divisjoner.
  • Hvordan Sparebank1 SMN har økt endringstakten ved å jobbe kontinuerlig med lederes og medarbeideres endringsevne. Hva kreves av mellomledere gjennom nedbemannings- og omorganiseringsprosesser? Banksjef Vibeke Rosset Reimers vil fortelle om hvordan hun har jobbet med endringsledelse og selvledelse for å ivareta forventninger fra både overordnet ledelse og sine medarbeidere gjennom hyppige endringer de siste årene.

En ambisjon med møtet er å få frem både suksesser og feiltrinn som vi kan trekke praktisk lærdom av. Det legges derfor opp til deling og diskusjon omkring tips og grep for godt endringsarbeid.

Vi vil også legge opp til å bli litt kjent, og å høre hva DU ønsker fra et nettverk for endringsledelse i Trondheim.

Vil du lese mer om hva vi kan få til sammen?

http://www.acmpnorge.org/

https://www.acmpglobal.org/

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon