NSKs instruktørutdanning i TROMSØ

Norsk Smellerklubb har gleden av å kunne tilby en tilpasset instruktørutdanning - direkte rettet mot nesearbeid og hundesporten Smeller®.

De 4 obligatoriske samlingene vil alle bli avviklet i Tromsø.

Norsk Smellerklubb ble godkjent av NKK 30.08. 2017 og hundesporten Smeller ble en del av NKK's prøveprogram pr. 01.01. 2018. Fram til årsskiftet gjennomfører vi nå 4 doble NKK-prøver ismeller lokalisert til Stavanger, Fagernes, Malvik (utenfor Trondheim) og Bergen.

I tillegg jobber styret nå aktivt for å få til flere prøver i Nord-Norge i løpet av høsten 2019.


Bestått instruktørkurs gir retten til bruk av tittelen:

“Autorisert instruktør i hundesporten Smeller - trinn I”.


Studiet består av e-læring, video-kurs i shaping, hjemmeoppgaver, 4 samlinger, praksisperiode og egentrening med utvikling av egen hund.
Hunden skal være med på alle samlinger - dersom ikke noe annet er avtalt. 


Kurset avsluttes med en praksisperiode i eget nærområde. Praksisperioden må være bestått for å få godkjent autorisasjonen.


  
  Målgrupper


Personer som ønsker å utdanne seg til autoriserte smellerinstruktører trinn 1 og/eller som ønsker å utvikle seg og sin hund innen fagområdet nesearbeid.  Forkunnskaper
Ingen
  Forutsetninger
Må disponere hund i studieperioden.
  Må disponere

- PC/Mac
- videokamera/telefon med godt videokamera
  Må beherske
Opptak og sending av video


  Kurspris
Kr. 20.000,- som betales online ved påmelding
  Påmelding
Se nedenfor!
  Påmeldingsfrist
3. desember 2018


  Oppstart
Utdanninga starter med et 12 ukers video-kurs i shaping.

4. desember 2018
  

Varighet
7 måneder


  Antall samlinger
4


  Antall studietrinn
6

Studietrinn 1 - Videokurs i shaping
Gjennomføres via PC/Mac
3. desember 2018 - 10. mars 2019 (pause 17. - 31. desember 2018)
Klickerklok v/ Thomas Stokke - autorisert instruktør i Smeller

Studietrinn 2 - Grunnleggende trening av søkshund
1. - 3. februar 2019
TROMSØ
Fjellanger Hundesenter v/ Jonas Riise Johansen - autorisert instruktør i Smeller

Studietrinn 3 - Instruktøren
1. - 3. mars 2019
TROMSØ
Eli-Anne Skaug - autorisert instruktør i Smeller

Studietrinn 4 - Trening av "Smellerhunden"
29. - 31. mars 2019
TROMSØ
(autorisert instruktør i Smeller)

Studietrinn 5 - Kursledelse, konkurranseformer og regelverk
TROMSØ
26. - 28. april 2019
Stig Meier Berg - autorisert instruktør i Smeller

Studietrinn 6 - Praksisperiode
29. april - 30. juni 2019
Praksisperioden gjennomføres i eget nærområde med støtte av MENTOR

  Innhold
Følgende hovedtema vil bli dekket:

- Shaping som treningsmetode
- Belønningsutvikling
- Hundens luktesans
- Luktens forunderlige verden
- Den profesjonelle hunden
- Grunnleggende ferdigheter - søksekvipasjen
- Innlæringsmodeller og treningsmetoder
- Verktøy/utstyr/aktiviteter for momenttrening
- Planlegging og observasjon som metode
- Problemløsing i søksarbeid
- Hundesporten Smeller
- Instruktørens ulike roller
- Profesjonalitet i arbeidet
- Ulike undervisningsverktøy
- Grunnleggende raseforståelse
- Gjeldende lovverk
- Markedsføring
- Økonomi
- Planarbeid
- Progresjon og innhold
- Gjennomføring og evaluering av kurs
- mmKursansvarlig:  Stig Meier Berg

Mobil:  926 03 856

E-post:  stig.berg@spesialsok.no

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon