Arrangørseminar 3. november

Arrangørseminar 

Vi retter blikket mot 2019 etter en flott 2018 sesong. Utøveres tilbakemeldinger har vært positiv og Norgescup 2018 har blitt mottatt positivt.

Evaluering og se på hva vi kan gjøre bedre vil være hovedtrekkene i høstens arrangørseminar. Dette er en flott arena for å lære, møte andre og diskutere erfaringer og ideer.

Sammen kan vi utvikle norsk triatlon og bidra til ytterlige vekst på arrangementene.

Program inkl. lunsj:  

Kl. 09:30 – kaffe/ kaker el. frukt     

Kl. 10:00                                  Velkommen

Kl. 10:15                                  Evaluering sesongen 2018

                                                    Arrangements teknisk

                                                   Utøvere og påmelding

                                                   Feststemning og markedsføring av arrangement

                                                   Norgescup 2018

                                                    Plenumdiskusjon og gjennomgang gruppearbeid

Kl. 11:30                                   Lunsj

Kl. 12:00                                  Sikkerhetsplan/Risiko analyse - gjennomgang skjema

                                                     Konkurransereglement – gjennomgang mal Race Brief

Kl. 13:30                                   Feststemning – hva er det?

                                                     Workshop

Kl. 15:00                                  Anbefalinger og tips til rigg for arrangement

Kl. 16:00                                  Økonomi i et arrangement (sponsorer – påmelding – frivillige)

Kl. 16:30                                  Workshop: Planlegging av arrangement og Norgescup 2019

Kl. 18:00                                  Forventninger til sesongen 2019 fra NTF sin side

Kl. 18:30                                  Avslutning

Middag kl. 19:00

Praktisk informasjon:

Oppmøte på Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0840 Oslo.

De som ønsker hotell vil få informasjon senere.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Arrangør/Klubb
 *
Kampanjekode
 
 *