2019 Medlemskap Drammenselvas Venner

Det er her du altså betaler medlemskap i Drammenselvas Venner.

Og her nå, for kalenderåret 2019.  
Kr 200,- pr. medlem, pr. kalenderår.

Her kan du altså tegne deg som medlem i Drammenselvas Venner, for kalenderåret 2019.

En frivillig organisasjon med formål;

Trivselstiltak for og med beboere rundt Drammenselva.

Tidligere og nye medlemmer ønskes velkommen.

Vi var godt over 400 2012-betalende medlemmer.
Og vi var over 250 2013-betalende medlemmer.
Vi var "bare" 182 2014-betalende medlemmer.
Vi var 191 betalende 2016-medlemmer.
Vi var 147 betalende medlemmer i 2017.
Vi var 133 betalende medlemmer i 2018.

Du finner mer informasjon på nettsida vår www.123hjemmeside.no/dev

Det er vi som går og gleder oss til neste St. Hans-fest på Holmennokken.
Og vi har masse andre aktiviteter på gang....

Kr 200,- pr medlem pr år, er altså ment å dekke ordinær foreningsdrift.

Og vi håper du vil være medlem, og vi fremskaffer stadig noen medlemsfordeler....

I foreningens styre sitter:

Rune Jahnsen - 90192484 - Leder

Anders Wang  - 40606867 - Kasserer

Svein-Rune Eriksen - 906 76 863 - Styremedlem

Heidi Gulbrandsen.

Ta gjerne kontakt med oss på: styret@drammenselvasvenner.no

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon