Handel i fremtiden - hvor skal den foregå?

Program: 

Handel i fremtiden - hvor skal den foregå?


Kl 07:30 – 08:00: Frokost og mingling

Kl 08.00 – 08.10: Velkommen v/ Elin Schanche, daglig leder i Grønn by

Kl 08:10 – 08:35 : «Utviklingen av handelstrender og – konsepter», Hanne Toftdahl, partner i Vista

                                   Analyse

Kl 08:35 – 08:55: "Hvordan forholder IKEA seg til nye trender og handelskonsepter?" v/Hans Inge

                                   Skadberg, varehussjef i IKEA Norge AS

Kl 08:55 – 09:05:  "Kan produksjonsbedrifter spille en rolle i sentrum?", daglig leder,

                                   v/ Anders Kleinstrup, daglig leder i Lervig Bryggeri

Kl 09:05 – 09:15: «Bigbox konsepter som omstiller seg for netthandel og i sentrum», v/Asbjørn

                                    Lunde, daglig leder Elkjøp City 

Kl 09:15 – 09:25: «Pickup point for netthandel - regionalt knutepunkt for publikum og 

                                     leverandører», v/Andreas Poulsson, prosjektleder i Base Property

Kl 09:25 – 09:35 : «Hvordan forholder dagligvarehandelen seg til nye handelstrender og

                                      lokalisering?» v/ Inge Oliversen, regiondirektør i NorgesGruppen

Kl 09:35 – 09:50: Pause

Kl 09:50 – 10:10: «Handelstrender og ny teknologi. - Hvordan kan logistikk bidra til et attraktivt

                                   sentrum?» Sigurd Ur, prosjektleder – Bylogistikk, Rogaland fylkeskommune

Kl 10:10 – 10:30: «Torg- og handelskonsept i Freiburg. Handelens betydning for byutvikling og

                                    sentrumsstruktur.» v/ Hanna Denecke fra Freiburg kommune i Tyskland

Kl 10:30 – 11:15: «Den fysiske handelen i en digital verden», v/Felix Åberg, analytiker i Handelns

                                    Utredningsinstitut, Stockholm

Kl 11.15– 11:25 : Oppsummering v/ Elin Schanche

Samarbeidspartnere:

2020park, Byfjordparken,  Stavanger Sentrum AS, Forus Næringspark og Rogaland fylkeskommune


 

Registreringsskjema