Forskning i friluft 2018

Velkommen til påmelding

Norsk Friluftsliv har fem ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft (1998, 2002, 2005, 2009 og 2015). Det er derfor naturlig å arrangere en ny forskningskonferanse i 2018. Denne gangen i forbindelse med Den Norsk Turistforenings 150 års-jubileum.

Hovedformålet med Forskning i friluft 2018 er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under fagmiljøer innenfor friluftslivsforskningen, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for friluftslivsforskningen.

Målgruppen for konferanse er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Påmeldingsfrist er 1. november.  Hvis det er ledige plasser vil påmelding være mulig også etter fristen. Prisene vil da øke med 10 %.

Spesialpriser for fulltidsstudenter: Nærmere informasjon fås ved henvendelse til hans.erik@norskfriluftsliv.no eller 98 84 93 97.

Påmeldingen er bindende og eventuell refusjon kan ikke påregnes.

Strømming: Konferansen vil bli strømmet og gjort tilgjengelig i ettertid.

Programmet til konferansen finnes på Norsk Friluftslivs nettsider www.norskfriluftsliv.no!
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Telefon/mobil
 *
Deltakelse
 *
Arbeidssted/studiested/organisasjon/annet
 *
Jeg aksepterer å stå på en åpen deltakerliste for konferansen

 *
Listen vil inneholde kun navn og arbeidssted/studiested/organisasjon/annet.
Jeg aksepterer at bilder av meg fra konferansen kan offentliggjøres

 *
Jeg deltar som


 *
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *