Nyskapning og innovasjon

ONSDAG 3. november 2010 kl. 17.45-20.00

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er nå et felles initiativ fra Siviløkonomene, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

17.45 Registrering

18.00 Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05 Presentasjonsrunde

18.15 Fra idé til suksess – hvordan legge til rette for nyskapning i 
         bedriften. v/Dag Almar Hansen, Techni
         Hansen er grunnlegger av Techni AS, et av Vestfolds ledende 
         selskap innen produktutvikling og industridesign. Han vil blant
         annet snakke om:    

         - Styrets rolle som premissleverandør i forbindelse med 
           innovasjon og nytenkning
         - Hvilke utfordringer står norske bedrifter overfor når det 
           gjelder nyskapning
         - Hvordan få en ide til å bli en kommersiell suksess
         - Hvorfor er det noen som får det til og andre ikke
         - Hvor viktig er samarbeidsprosjekter og næringsklynger for 
           nyskapning
         - Samarbeid med høyskolemiljøer og andre faglige miljøer – 
           er det noe å hente
         - Konkrete råd til styrer/eiere for å fremme nyskapning og 
           ikke minst skape en kommersiell suksess

18.45 Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.15 Hvordan kan Innovasjon Norge bidra i nyskapningsprosessen
         v/Tore Ø Strømsodd, direktør Innovasjon Norge
         - Hvor søker man hjelp
         - Hvilke typer prosjekter får hjelp/hvilke får ikke
         - Hvordan kan styret/eierne legge til rette for å utvikle 
           prosjekter som kan få offentlig støtte
         - Konkrete råd til styrer/eiere for å fremme nyskapning og 
           ikke minst skape en kommersiell suksess

19.45 Styrenettverket i Vestfold – hvordan utnytte  nettverket

         Tom R. Gogstad og Arild Neste presenterer hvordan nettstedet 
         LinkedIn er tilrettelagt for Styrenettverket i Vestfold.

20.00 Neste styrenettverkstreff


Arrangementet finner sted på Midgaar Historiske Senter:
http://www.midgardsenteret.no/

Dersom du har problemer med å betale via denne løsningen,
kan du også betale direkte til:

Styrenettverket i Vestfold
Konto: 1503 10 46766

Sted: Midgaard Historiske Senter
Startdato : 03.11.2010 17:45
Påmeldingsfrist : 03.10.2010 15:00Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Line Langnes Johansen
Tel: 95446131