Nasjonal LIS-konferanse 2018: LIS-utdanningen - en bærebjelke i spesialisthelsetjenesten

Velkommen til Nasjonal LIS-konferanse 2018 - 5. november på Scandic Oslo Airport


Hovedtemaene: 

•Veiledning og supervisjon i den kliniske hverdagen

•Strategi for prioritering av LIS utdanningen i sykehusene - hva må vi gjøre?


Program:

10.00-10.15
Åpning av konferansen
Bjørn Erikstein adm. dir. OUS

Veiledning-supervisjon i en klinisk hverdag

10.15-10.25
Supervisjon og feedback – erfaringer fra LIS
Ingeborg Henriksen LIS i indremedisin, Helse Midt
10.25-10.45
Kommunikasjon i supervisjon
Pål Gulbrandsen
Professor UIO/AHUS
10.45-11.20
Evidence based feedback, R2C2
Joan Sargeant, Professor Dailihous University Halifax
11.20-11.35

Pause

11.35-12.00
Supervisør og LIS - erfaringer med kunnskapsbasert supervisjon

12.00-12.30
Interaktiv refleksjon mellom deltagere og innledere
12.30-13-30

Lunsj

Strategi for prioritering av LIS utdanningen i sykehusene 

13.30-13.45
Veiledningskravet i ny ordning
Kristin Lossius
HOD
13.45-14.05
Helhet og kvalitet i spesialistutdanningen
Randi Forfang/Heidi Stien
Hdir
14.05-14.35
En sammenligning av 2 store helsereformer – hvordan prioriterer vi?
Thomas de Lange
RegUt HSØ
14.35-15.00

Kaffepause

15.00-15.35
Priority for postgraduate medical education, the Canadian experience
Jason Frank
National lead for Competence based education Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
15.35-15.55
Hvordan prioriterer vi utdanning i vårt HF
HF leder, fag

15.55-16.30
Panel diskusjon


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Dr. Joan Sargeant og Dr. Jason R. Frank, to forskere fra Canada med lang erfaring fra arbeid med kompetansebasert utdanning, skal bidra på konferansen.


Dr. Joan Sargeant er leder for divisjonen for medisinutdanning ved Dalhousie University Halifax. Hun har ledet programmet for helse- og medisinsk utdanningsforskning i denne divisjonen. Hun er aktivt involvert i studieplan- og fakultetsutvikling.

Forskningsinteresser: Studieplanutvikling, implementering, evaluering og vurdering, undervisning, forskning og administrering av medisin og annen helseprofesjonell utdanning. Dr. Sargeant utvikler for tiden en tilrettelagt tilbakemeldingsmodell.


Dr. Jason R. Frank har fokus på alle sider ved utdanning av helsepersonell. Han har for tiden rollen som direktør av “Education, Strategy and Standards” ved Royal College of Physicians and Surgeons of Canada”, og direktør av “Educational Research & Development in the Department of Emergency Medicine, University of Ottawa”. Han er spesialist i akuttmedisin og har en mastergrad i pedagogikk fra Ontario Institute for Studies in Education.

Dr. Frank har publisert og presentert vidt og bredt i medisinsk utdanning. Forskningsinteressene hans er kompetansebasert utdanning, fakultetsutvikling, programevaluering og studieplanutvikling. Han er kjent for sitt arbeid med de syv legerollene (CanMeds).


Deltakeravgift kr 1 700 før 5. september 2018 og kr 1 900 etter 5. september. 

Begrenset antall plasser.
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *