LGT test (LuftGjenkjenningsTest) - 08 juli

 
Registreringsskjema
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
 *
Navn på hund (kortnavn)
 *
Stamtavlenavn
Rase
 *
Registrerings- og/eller Chip-nummer på hund
 *
Hundens fødselsdato
 *
Kommentarer