Grunnmodul bakst

Grunnmodul bakst gir deg kompetanse på råvarer og prosesser som du trenger for å lykkes med baking for salg. Kurset går over tre samlinger (totalt 7 dager) høsten 2018. Alle samlingene foregår på Mære landbruksskole. Det blir bedriftsbesøk i nærområdet.

Målgruppe:
Kurset passer for deg som driver eller som planlegger oppstart av bakeri eller for deg som ønsker å bake til egen serveringsvirksomhet.


Samling 1 - 19.-20.september - Mære landbruksskole

Velkomstkaffe
Verdikjeden fra korn i jord til brød på bord v/Gullimunn AS
Gründer...jeg?
Matsikkerhet
Merking og næringsberegning
Salg og marked
Brødets opprinnelse - flatbrød! Vi baker på takke.

Samling 2 - 18.-20.oktober - Mære landbruksskole
Fagansvarlig: Andrè Løvaas, Nofima

Råvarekvalitet
    -kjemisk sammensetning i korn
    -bakeegenskaper og bakekvalitet
Maling av mel - bedriftsbesøk til Grannan Mølle, Inderøy
    - effekt av ulike malingsgrader
Baketeknologi og bakeprosesser
    - reseptoppbygging
    - enkel produktutviklingsmetodikk
    - deiglogistikk og svinn
Smak og produktevaluering
Emballasje og oppbevaring

Samling 3 - 6.-7.november - Mære landbruksskole
Fagansvarlig: Cecilile Røli og Torunn Hernes Bjerkem, Gullimunn AS

Baking med urkorn - teori og praksis.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon