BSK Alpint U14-TL gruppen sesongen 2018/19

Bindende påmelding til U14-TL gruppen for sesongen 2018/19
(MERK: Denne påmeldingen er kun åpen for eksisterende medlemmer av BSK Alpint.)
BSK Alpin U14/TL skal gi løperne et veldrevet og fullverdig sportslig opplegg for sin alpine satsing.

Denne påmelding er bindende med hensyn til:

  • Deltakelse på U14-TL’s treningsprogram for BSK Alpint for sesongen 2018/19, dvs. fra 25. apr 2018 til 30. april 2019. Treningsprogrammet ble gjennomgått på foreldremøtet 26. april 2018. Møtepresentasjon og planer blir distribuert til U14-TL gruppen, men er også tilgjengelig ved henvendelse til Felix McGrath (felix.mc@online.no).
  • Foreldres bidrag til drift av BSK gjennom deltakelse på rennarrangementer, bruktskisalget og annet dugnadsarbeid i klubbens regi.
  • Betaling av treningsavgiften på ca kr 15.000 for BSK-medlemmer.  Første termin av treningsavgiften (kr 2.500) betales her på deltager.no. Restbeløpet vil deles i tre like deler i løpet av sesongen, og skal betales i henhold til faktura. Treningsavgiften kan bli redusert dersom man lykkes i arbeidet med å skaffe økte sponsorinntekter innad i gruppen.  Skulle treningsavgiften måtte økes med mer enn 15 % i perioden på grunnlag av uforutsette utgifter, kan man kansellere denne kontrakten ved å sende skriftlig utmelding til BSK styret. 
  • Løpere og foreldre skal forholde seg til gjeldende regelverk og prosedyrer i BSK.
  • BSK Alpint forplikter seg til å gjennomføre det presenterte treningsopplegget, og stille med tilstrekkelige trenerressurser, utstyr i form av staur, timing, kommunikasjonsutstyr, driller og lignende.

Dersom de presenterte hovedtrenerne slutter pga. uforutsette hendelser som BSK ikke har herredømme over, herunder sykdom, vil denne kontrakten opphøre fra og med 30 dager etter eventuelt permanent bortfall. BSK vil i tilfelle hovedtrenerne slutter søke å få på plass ny trener så raskt som mulig, og ny kontrakt for det nye tilbudet må da forelegges gruppens deltagere for eventuell ny signatur.

Løpere som i lang tid må være borte fra trening på grunn av skade eller sykdom vil være forpliktet til å betale treningsavgift for hele kontraktsperioden. Dersom regnskapet etter sesongen viser at gruppen har hatt lavere kostnader eller høyere inntekter enn budsjettert, så vil styret i BSK Alpin etter søknad fra den angjeldende løper vurdere refusjon av innbetalt treningsavgift for skadeperioden.

Løpere kan utestenges permanent eller midlertidig dersom det foreligger betalingsmislighold. Ved mislighold over 2 betalinger vil man automatisk bli utestengt uten videre varsel.

Ovennevnte betingelser og vilkår anses som bindende for angjeldende løper, dets foresatte og BSK Alpin ved gjennomført påmelding og betaling på deltager.no.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon