Overdose kan forebygges - Konferanse - 4. September 2018

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Funkishuset Sandnes og Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)inviterer til gratis konferanse vedrørende forebygging av overdoser og overdosedødsfall.

Tema: Hvordan kan overdose forebygges?

Mål: Øke kunnskap om forebygging av overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning.

Målgruppe: Ansatte i Rogaland-kommunene, fengsel, rus- og psykiatritjenester, sosialtjeneste, ungdomspsykiatri, LAR, politi, brukerorganisasjoner og brukere og andre interesserte.

Program: Program kommer innen mai 2018.

Pris og påmelding: Deltakeravgift: Gratis.


NB! Vær oppmerksom på at påmelding er bindende. Avmelding etter frist vil bli fakturert med kr. 500.-.

Man kan eventuelt la en kollega benytte plassen.

 

Registreringsskjema