FRIDA - Jordmor nettverket - Sykelig overvekt hos gravide

KoRus vest - Stavanger og Helsedirektoratet inviterer til Frida - Tidlig samtale med gravide om sykelig overvekt. Jordmor nettverket

 

Registreringsskjema