Schizofrenidagen 2018

Kommunalt botiltak for alvorlige psykisk syke og psykoseintervensjon anno 2018 er tema på årets Schizofrenidag.

 

Registreringsskjema