Fagkveld om ME

ME-poliklinikken Sørlandets sykehus Kristiansand, brukerrådet for ME og Norges ME-forening Vest-Agder fylkeslag inviterer til:

 Fagkveld om ME.

Målgruppe: Helsepersonell, skole/PPT, NAV, kommune, politikere. Pårørende og pasienter.

Ønsker du å bli oppdatert og tryggere i ditt møte med ME-syke? Vi har hentet inn dyktige ME-eksperter og satt sammen et spennende og matnyttig program. Velkommen!

Professor Kristian Sommerfelt ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland, vil gi oss nyttige strategier ved diagnostisering og oppfølging av ME-syke barn og unge. Sommerfelt har over 20 års erfaring i feltet. Foredraget gir mange konkrete og praktiske tips til deg som er helsepersonell, lærer, NAV-ansatt eller pårørende.

Overlege Øystein Fluge fra Kreftavdelingen, Haukeland, vil fortelle siste nytt fra ME-forskningen. Haukeland-miljøet er internasjonalt anerkjent for sin biomedisinske forskning på ME. Fluge vil også undervise litt om sykdomsmekanismer ved ME.

Vi vil også få høre om Norges første brukerstyrte ME-poliklinikk, som finnes nettopp i Kristiansand, og om et mestringskurs som kalles “ Helt Sjef”

Dato: 17.april kl 19.00- 22.15 (inkl pause).

Kristiansand Kino Fønix sal 1

Det vil være åpen kiosk før arrangementet og i pausen. Dørene åpnes kl 18.30, kom gjerne i god tid. Mulighet for rullestol (kun 3 plasser).

Parkeringsmuligheter i P-hus i samme kvartal (Parko). 

Ved spørsmål angående arrangementet, kontakt: Marianne Kvevik epost: mkvevik@hotmail.com


For deg som vil gå dypere: 

18.-19. april arrangeres et mer omfattende fagseminar om CFS/ME i Kristiansand. Dette er søkt godkjent som 15-timers klinisk emnekurs for fastleger og teller også for annet helsepersonell. konferansepris kr. 4200.-.

Mer informasjon og påmelding til fagseminaret: http://sorlandets-rehab.no/fagseminar/

 

Registreringsskjema