Grønn frokost - Hvordan reiser vi om 10 år?

Grønn by og Kolumbus inviterer til Grønn frokost sammen med NHO, Forus Næringspark og Avinor.
Invitasjon til Grønn frokost

Hvordan reiser vi om 10 år?

Et nytt verdensbilde i ferd med å ta form innen mobilitet. Hvilke mobile løsninger har vi om 10-20 år? Hva er konsekvensene av dette? Hvordan klarer vi å ta i bruk de nye teknologiske løsningene? Hvilke konsekvenser vil nye mobilitetsløsninger ha for privatøkonomi, arealbruk, ressursbruk og trygghet?

Tid og sted: 21. mars kl. 8:00.–11:00
Sted: Hotell Atlantic


07:30–08:00
Frokost og mingling

08:00–08:10
Velkommen av Espen og Elin, introduksjon av dagens møteleder Bjørg Tysdal Moe

08:10–08:40
 «Hvor langt er utviklingen av førerløse biler kommet og hva gjør MobileEye?», utviklingsdirektør i MobileEye, Lior Sethor

08:40–09:00
«Hva slags biler produserer VW om 10 år? Framtidens eierforhold og bruk av privatbiler», daglig leder i VW Sandes & Jæren, Eldar Vatnaland

09:00–09:25
 «Hvilke mobilitetsløsninger vil lykkes i årene framover?», Per I. Selvaag, Montaag

09:25–09:30
Pause

09:30–10:00
«Hvilke konsekvenser vil ny teknologi ha for arealbruk og samferdselsløsninger?» Erling Dokk Holm

10:00–10:15
«Er det realistisk å tro at autonome kjøretøy vil være en del av trafikkbildet om 10 år?» Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling

10:15–10:30
«Tilskuddsordninger for innovative mobilitetsløsninger», ENOVA

10:30–10:35
Oppsummering og spørsmål 

Registreringsskjema