Solhagenseminaret 24. og 25. mai 2018 - seminar om stemmehøring

AVLYST: Seminar om stemmehøring

Seminaret må dessverre avlyses grunnet sykdom. Påmeldte er varslet.

Avdeling for Distriktpsykiatrisk senter i Kristiansund har den glede å invitere til et to-dagers seminar med tema stemmehøring.  Vi har fått to internasjonale kapasiteter, psykiater Dirk Corstens fra Nederland og Dr. Eleanor Longden fra England. De vil belyse fenomenet stemmehøring, hvorfor noen begynner å høre stemmer og hvordan arbeide med stemmer. De vil belyse dette med forskning, personlige- og kliniske erfaringer.

Seminarets fokus er hvordan forstå stemmer og hvordan arbeide terapeutisk/ tilnærme seg stemmehøring.

Geir M. Fredriksen vil forelese om erfaringer med denne måten å arbeide med stemmer på i Norge. 

Målgruppe: Fagfolk fra helseforetak og kommuner fra hele landet, personer som hører stemmer, pårørende og brukerorganisasjoner.

Seminaravgift: Kr. 1800,- (Inkluderer lunsj, kaffe/te, pausebuffet begge dager)

Påmelding:
Ansatte i Helse Møre og Romsdal melder seg på via Læringsportalen i intranett (krever pålogging)
Andre melder seg på via denne siden.

Fullstendig program finner du som vedlegg på denne siden.

Avbestillingsregler:
Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes full deltageravgift.
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre, gi beskjed ved registrering

Overnatting:
Eventuell overnatting for tilreisende deltakere bestilles og betales individuelt direkte med Quality Hotel Grand, Kristiansund,
tlf. 71 57 13 00 / www.choice.no/quality/grandkristiansund
Konferansepris for rom m/frokost per natt kr. 1074,-

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon