Fagdag Salutogenese

Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring (RPPO) inviterer til seminar om salutogenese.

Målsettingen med seminaret er å formidle kunnskapskilden til salutogenesen, bringe tenkemåten ut i en praktisk hverdag gjennom forskning og en erfaringsbasert og teoretisk innfallsvinkel.

 

Registreringsskjema