Lokkekurs på rev

15. januar 2019 kl 18-21, Borgja, Ålhus

Deltakaravgift: Medlemer i NJFF: 100, andre kr 200

Kursinstruktør Tor Ola Dehli. Eit «bruksanvisningskurs» der føremålet er å sørge for at deltakarane skaffar seg mest mogleg informasjon og står best rusta til å gå ut å lokke inn rev på eiga hand dagen etter kurset. Ulike fløyter, dei ulike årstidene, postval, jakt i ulike terrengtypar, førebuingar, utstyr med meir. Sal av lokkeutstyr.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon