FHIR for Architects/IHE XDS

HL7 Norge har gleden av å invitere til HL7 FHIR for Architects/IHE XDS kurs onsdag 21. mars, kl. 09.00—15:00 på Park Inn, Gardermoen.

FHIR har fått en god del oppmerksomhet som «det neste store» innen interoperabilitet i helsesektoren. Dette kurset vil hjelpe deltakeren til å forstå hvor og hvordan FHIR kan passe inn i jungelen av ulike løsninger i interoperabilitet i helsesektoren, og gi dem verktøy til å ta avgjørelser når FHIR vil være en god løsning for deres behov innen helse-IT.
Forkunnskaper  som bør være på plass presenteres i denne videoen:
https://vimeo.com/191770214
Forelesningen er på engelsk.

Lunsj 11:30-12:30
IHE XDS v/ Rene Spronk
IHE XDS (Cross Enterprise Sharing) er blitt veldig aktuelt i Norge på flere områder. Rene gir oss en innføring i hvordan IHE XDS settes opp, hva som kan løses vha XDS og hva som ikke bør løses av XDS.
Forelesningen er på engelsk.
The registration deadline has passed or the event is fully booked