Barn som pårørende ved selvmordsforsøk

BUP og DPS Lillehammer inviterer til en felles fagdag mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Lillehammer og Gudbrandsdalen med tema "Barn som pårørende ved selvmordsforsøk".
 

Registreringsskjema