ABC-traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker viktigheten av å holde barn og unge i skolen etter traumatiske opplevelser, og gi dem tilstrekkelig støtte (kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Dette kurset er viktig kunnskap for personer som er tett på barn og unge med traumer som lærere, assistenter, spes.ped. kontakter, helsesøstere, PPT og ansatte i BUP. Elever med traumer får også pedagogiske konsekvenser og har behov for tettere oppfølging, støtte og møtt med forståelse i skolehverdagen.

ABC-kurs er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

 

Registreringsskjema