StaRuskonferansen2018

StaRus konferansen er en dialog-konferanse for alle som ønsker å bidra til kunnskapsutviklingen på rusfeltet. StaRus-konferansen har blitt en møteplass der ulike grupper av fagfolk, brukere og pårørende har oppnådd gode dialoger. Formålet er å ytterlig øke interessen for konferansen, særlig blant grupper som i mindre grad deltar på andre konferanser. Videre er formålet å produsere et dokument som mange kan ha nytte av i utviklingen av tjenestetilbudet på rusfeltet.

Praktisk informasjon
Sted: Sola Strand Hotel/SF Kino Sandnes
Startdato: 20.03.2018 kl. 18:00
Sluttdato: 21.03.2018 kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 19.03.2018 kl. 18:00
Kontaktinformasjon:
Liljan Hapnes Kristensen
Liljan.hapnes.kristensen@sus.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon