Landbrukshelg

Velkommen til landbrukshelg i Tromsø!


Arrangementet er et samarbeid mellom Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, Troms Bondelag, Troms Sau og Geit, Troms landbruksfaglige senter og fylkesmannen i Troms.  

Programmet har hovedfokus på jorda vi er så avhengige av, men vi har også gjort plass til andre temaer og flere årsmøter.
Vi håper hele helga vil være til inspirasjon både faglig, politisk og sosialt!


Påmelding er bindende og gjøres gjennom denne nettsiden,  innen 18. februar.
Du kan betale med VISA, Mastercard eller vipps.
Har du spørsmål om påmelding og betaling, kan du kontakte troms@smabrukarlaget.no


"Ny bonde"

Som en del av satsinga på rekruttering til landbruket, får nye bønder i Troms et eget tilbud denne helga.
Troms landbruksfaglige senter ønsker å bygge et faglig og sosialt nettverk for nye bønder rundt om i fylket, og første samling blir lørdag 10. mars.  Dette blir en inspirasjonssamling, hvor deltakerne også vil være med på å legge føringene for det videre arbeidet med nettverket.
Om du har drevet i mindre enn 5 år, eller om du skal starte bondekarrieren din i løpet av 2018-19, kvalifiserer du til nesten gratis deltakelse hele helga.  Forutsetninga er at du velger å delta på nettverkssamlinga lørdag formiddag.  Velg påmeldingsalternativ N1 eller N2.  Merk at hvis du ikke møter opp, vil du bli fakturert fullpris.
Har du spørsmål om "Ny bonde", kan du kontakte hanne.storteig@tromsfylke.no


Program fredag 9. mars

11.00  Registrering

11.15  Lunsj

12.00  Velkommen

Fylkeskommunens satsing på jordvern
v/  Ane-Marthe Sani, fylkesråd for plan og økonomi

Driveplikt og leiejord:  Lovverk, ansvarsforhold og leiekontrakter
v/ Berit N. Nyre, fylkesmannen i Troms og Rolf Ingar Eggum, Kvæfjord kommune

Pause

Flytting av matjord
v/ Torgeir Tajet, NLR Viken

Retten til matjorda:  Ekspropriasjon og opsjoner
v/  Harald Pleym, advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co

Pause

Ny dyrehelseforskrift, smittevern i byggeprosesser
v/  Berit Gjerstad, Mattilsynet

Andelslandbruk:  Inntektsmulighet og jordvernstrategi
v/ Alexandra Devik, Oikos - Økologisk Norge

18.00  Møteslutt

18.00  Årsmøte i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

20.00  Middag


Program lørdag 10. mars

Frokost

09.00  Parallelle samlinger:

Ny bonde
Nettverkssamling for deg som er ny i landbruket  -  se detaljer lengre opp på siden

Lokalmat
Bondens marked v/ Bianca Wathne Gelink, Bondens marked Norge
REKO-ringer v/ Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, prosjekt Matnyttig
Gode hjelpere v/ Marit Gåre, Fylkesmannen i Troms og Åse Vøllestad, Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 
Forsikringsbehov ved direktesalg og ved andelslandbruk,  v/ Per Gunnar Sønvisen, Gjensidige

Årsmøte i Troms Sau og Geit
Vanlige årsmøtesaker

11.30  Lunsj

12.30  Årsmøte i Troms Bonde- og Småbrukarlag
             Ny landbrukspolitikk v/ Merete Furuberg  -  åpent for alle interesserte
             Vanlige årsmøtesaker

16.00  Møteslutt


Vi tar forbehold om endringer i programmet

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon