Menneskerettigheter tvang og etikk 2018

Sykehuset Innlandet arrangerer i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Helsedirektoratet seminar om tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern.

 

Registreringsskjema