BSK: Sem & Johnsen-rennet

Bærums Skiklub innbyr herved til

Sem & Johnsen-rennet 
SSL for klassene 8 år og yngre til 10 år
SL for U12, U14 og U16 

Lørdag 27. januar 2018 i Kirkerudbakken Skisenter.
Disiplin: SSL Klasser: Jenter/Gutter 8 år og yngre til 10 år. SL for U12, U14 og U16
 
Utdeling av startnummer fra: Kl 08:00- 09:00 for klassene 10 år og yngre
                                                Kl 1100- 1200 for klassene U12 - U16.
Numrene hentes klubbvis på rennkontoret i klubbhuset.

Info klassene 10 år og yngre SSL:
Lagledermøte: Kl 09:35 i målområdet
Besiktigelse: KL 09:00-09:30 med synlig startnummer
Rennstart: KL 10:00        

NB. Skiforbundets regler krever at alle utøvere U10 og yngre i SSL må ha hjelm med harde ører, men den trenger ikke være FIS-godkjent. Vi kommer imidlertid ikke til å nekte løpere som ikke har hjelm med harde ører start i rennet. Foreldre som skal kjøpe ny hjelm anbefales å kjøpe hjelm med harde ører.

Det er heller ikke tillatt å tråkke opp dersom man har uhell eller misser en port. Utøverne kan fortsette å kjøre løypen uten å tråkke opp.

Info klassene U12 og oppover SL:
Lagledermøte: Kl 12:35 i målområdet
Besiktigelse: Kl 12:00 til 12:30 med synlig startnummer
Rennstart: Kl 13:00

Det blir langstaur, også for U12.
                                                           
Uavhentede premier blir ikke ettersendt
Resultatlister: Disse vil bli lagt ut på http://bsk.idrett.no/Alpint.html

Rennleder: Dag Rune Langehaug

TD: Hans Qvortrup
 
 
Portvakter: Alle deltagende klubber bes også om å ha tilgjengelig personer som portdommere. Antallet bestemmes iht antall deltagere fra klubben. Det er fint om dette avtales internt i klubbene med aktuelle personer på forhånd.
Annet: Vennligst påse at startnummer blir innlevert etter endt kjøring. Manglende startnummer blir krevd erstattet med kr. 350. Skulle vær- og /eller snøforhold tilsi det, forbeholder BSK seg retten til å utsette, evt. å måtte avlyse rennet.

Etteranmelding i sekretariatet senest 1 time før rennstart, kr. 280,-  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon