SalsaNor UNG medlemskap

Bli medlem i SalsaNor UNG for 50 kroner. Medlemskapet varer ut året du fyller 23.

SalsaNor UNG-medlem vil du kunne delta helt eller nesten Gratis på våre arrangementer.

Hjemmeside: ung.salsanor.no

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Medlemskap
 *
Bosatt i hvilken by
 *
Fødselsår
 *
E-post
 *
Mobil
 *
 *