Erfaringsseminar COS Parenting - COS i forhold til skole og barnehage

Kjære alle,

Vi ønsker alle som er opplært i Circle of Security Parenting velkommen til erfaringsseminar. 

Ansatte i skole og barnehage som er interessert i COS-arbeid, men som ikke har COS P sertifisering, er også velkomne til å melde seg på dette seminaret.

Denne gangen vil vi presentere oppdatert kunskapsstatus på temaet COS i forhold til skole og barnehage. 

Som vanlig har vi med oss både forskere og dyktige fagpersoner fra praksisfeltet. 

Guro Øiestad, Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg vil holde foredrag basert på bøkene de har skrevet sammen; Se barnet innen fra og Se eleven innenfra.

Mai Britt Drugli, professor i pedagogikk,  vil snakke om kunnskapsstatus når det gjelder betydning av relasjoner i både barnehage og skole. Hun vil også bla snakke om hva vi vet om kvaliteten i norske barnehager.

I tillegg kommer flere fra praksisfeltet. Blant annet vil leder av PPT i Kongsvinger Anne Kjersti Digerud og kolleger fra skole/barnehage snakke hvordan de arbeider for å implementere tenkning fra COS ut barnehage og skole.


Dato: 16.03.2018

Det blir registrering fra 08:30. Første forelesning starter kl 09.00 og vi avslutter 15:30


Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Pris: 2350 NKR inkl. lunsj


Program erfaringseminar 16 mars 2018

COS - skole og barnehage

09.00-09.45 - Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad   Epistemisk tillit - og erfaringer fra Kongsvinger kommune

10.00-10.45 - Leder av PPT  Kongsvinger kommune Anne Kirsti Digerud. Om implementering i Kongsvinger kommune, skole og barnehage

11.00-11.45 - Psykolog Inger Marie Andreassen i Lørenskog kommune - om undervisning og implementering ovenfor personale i skole og barnehage

11.45-12.15 - Lunsj

12.15-13.00  - Mai Britt Drugli - kunnskapsstatus om betydningen av relasjoner i skole og barnehage

13.15-14.00  - Ledende helsesøster i Seljord kommune Gunhild Kåsa Dehli - om arbeid med COS opp mot skole og barnehage i kommunen

14.15-15.00 - Carolyn Magnussen Lærer ved Montessoriskolen, Arbeidet med COS i klasserommet
Vennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Registreringsskjema